Privātuma politika

Privātuma politika atspoguļo noteikumus par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Tiek uzskatīts, ka apmeklētājs ir iepazinies un piekritis ievērot privātuma politiku, ja viņš ir apmeklējis vietni, reģistrējies tajā un/vai iegādājas vietnē nopērkamos produktus. Apmeklētājs, kurš nepiekrīt kādam privātuma politikas noteikumam, zaudē tiesības reģistrēties tajā un izmantot vietnē piedāvātos pakalpojumus.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: TUČA SIA , reģistrācijas Nr. 40203064966

Juridiskā adrese: Viršu 4-11, Rīga, LV-1035, Latvija.

Pārzinis var apkopot, saglabāt un izmantot:

  • personas datus, reģistrētas vietnē: vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
  • personas datus, saņemtas pirkumu veikšanai: vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs, piegādes veids, piegādes adrese (kad piemērojams) maksājuma veids, maksājuma dati, informāciju par jūsu datoru, apmeklējumiem un pirkumiem vietnē, IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad reģistrējāties;
  • jebkuru citu informāciju, kuru varat sniegt www.regi24.lv vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar mums.

Datu saņēmēji: pārzinis, pārziņa operators un kompetentās valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA Tuča tiesiskās un leģitīmās intereses.

Personīgā informācija trešajām personām netiek izpausta mērķim, kas nav paredzēts Privātuma politikā.

Reģistrējoties par vietnes lietotāju vai citādi izmantojot vietnē piedāvātos pakalpojumus, tostarp iegādājoties preci, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar šo privātuma politiku un piekrītat tai, un līdz ar to piešķirat mums tiesības apkopot, saglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šajā privātuma politikā paredzētajiem mērķiem visus jūsu šeit minētos un vietnes lietošanas laikā mums nododamos personas datus.

Personas datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs izmantojam tehniskos drošības līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Ir zināms, ka personas datu pārsūtīšana internetā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt datu drošu pārsūtīšanu internetā.

Atbildība

Jūs uzņematies atbildību par to, ka mums nodotie dati ir precīzi, pareizi un detalizēti. Ja jūsu iepriekš iesniegtie dati ir mainījusies, lūdzam savlaicīgi mums par to paziņot uz elektronisko pastu. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar to, ka jūs iesniedzāt nepareizus vai nepietiekamus datus vai iepriekš nepaziņojāt mums par izmaiņām datos.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Pamatojoties uz jūsu rakstveida iesniegumu, mēs varam arī dzēst visu jūsu personīgo informāciju, tostarp pirkumu vēsturi. Saņemot iesniegumu,, mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personību apliecinošu dokumentu vai šā dokumenta kopiju.

SIA Tuča ir tiesības veikt privātuma un sīkdatņu izmantošanas politikas izmaiņas. Visas izmaiņas tiks publicētas www.regi24.lv.

Kārtējais privātuma politikas atjauninājums ir veikts  11.06.2021.